Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 - søknadsfrist 15. april 2018 - oppstart høsten 2018

Gladnyhet for Midt-Troms - Lærerutdanning
Studiesenteret Finnsnes signerte den 5. september kontrakt med Høgskolen i Sørøst – Norge om lærerutdanning (1 -7) fom høsten 2018. Dette er en masterutdanning over 5 år som er nett og samlingsbasert. Søknadsfristen er 15. april 2018 og det ble gjennomført et informasjonsmøte om tilbudet den 15. februar.

Mer info på www.stud-fin.no

Prekvalifiseringskurs i P1 og P2 matte.
For de som ikke har karakteren 4 i P eller T-matte eller karakteren 2 i R eller S-matte tilbyr Studiesenteret Finnsnes et prekvalifiseringskurs med oppstart i slutten av september 2017. Kurset avsluttes medio mai 2018 og prisen fastsettes når vi får oversikt over antall deltakere. Undervisningstiden vil i størst mulig grad tilpasses de som skal delta. De som ønsker å delta må melde sin interesse til Studiesenteret snarest. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf 90162715.
 
Stipendordninger - Mest til lærere i Nord-Norge
Ordningen for ettergivelse av studielån blir tredelt:
1) Om lag 50 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.
2) Om lag 55 000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid.
3) Om lag 55 000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

Opptakskrav:
•    LÆRMA4
•    Politiattest
•    Medisinsk testing

For å kvalifisere må du ha:
•    Generell studiekompetanse og
•    Minst snittkarakter 3  i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
•    Minst snittkarakter 4  i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
•    Minst 35 skolepoeng

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Organisering for Notodden/Nett og samlingsbasert undervisning
Nett- og samlingsbaserte studiene har en-tre obligatoriske samlinger på Notodden pr. semester. Antallet samlinger varierer noe fra år til år og avhenger av fagvalg.

Den første samlingen gjennomføres normalt i uke 34 og er en oppstartsamling med innføring i fag og digitale verktøy.
Samlingene er svært viktige i studiet, og skal ta hensyn til studentens behov for fleksibilitet, og kvalitetskravene i de enkelte fagene og i studiet generelt.

For tilbudet ved Studiesenteret Finnsnes vil første ukesamling på inntil 4 dager bli gjennomført på Notodden, mens øvrige samlinger fortrinnsvis vil bli lagt til Finnsnes.

Mer informasjon: https://www.usn.no/studier/finn-studier/larer-lektor-og-pedagogikk/larerutdanning-1-7-trinn/#requirementsText-27497

 

Her signerer Anne Gwendoline Fængsrud -Visedekan ved Høgskolen i Sørøst - Norge og Vidar Gunnberg Daglig leder Studiesenteret Finnsnes kontrakten!