Studier/Kurs:

Studietilbud

Her finner du oversikt over våre studietilbud

Les mer ...

Studier/Kurs:

Studier som pågår

Her finner du informasjon om studier som pågår i dag

Les mer ...

Studier/Kurs:

Kurstilbud

Her finner du oversikt over våre kurstilbud

Les mer ...

Forskning:

Forskningsaktivitet

Her finner du informasjon om vår forskningsaktivitet og en liten presentasjon av våre doktorgradsstipendiater

Les mer ...

Kontakt oss

Ansatte

Kontaktinformasjon til alle ansatte i Studiesenteret

Les mer ...

Møterom/Konferanserom:

Leie av møterom

Her finner du priser på leie av rom til møter og konferanser, Vi leier ut rom i alle størrelser, fra grupperom til auditorium

Les mer ...

Nyheter

Informasjon

Her finner du oppdaterte nyheter fra Studiesenteret Finnsnes

Les mer ...

Masteremner i helsefag vår 2017 - Infomøte på Studiesenteret Finnsnes 18. november kl 10:00

Samlinger gjennomføres i Tromsø eller Hammerfest.
Studiesenteret Finnsnes stiller utstyr og lokaler til disposisjon for studie mellom samlingene.
 

- Masteremne i helsefag - studieretning aldring og eldreomsorg - HEL-3003 Aldring og gamle menneskers livsvilkår (10 sp) - 2 ukesamlinger i Tromsø

- Masteremne i helsefag - studieretning aldring og eldreomsorg - HEL-3004 Somatiske lidelser og behandling i eldre år (10 sp) - 2 ukesamlinger i Tromsø

- Masteremne i sykepleie - Fagfordypning i distriktsykepleie, til sammen 40 stp - 5 ukesamlinger i Hammerfest