Carina Olufsen

I Carinas doktorgradsprosjekt (”Fra fiskeri til fisketurisme”) vil stedsendringer gjennom endringer i næringsgrunnlaget stå sentralt. Hun tar utgangspunkt i overgangen fra tradisjonelle- til såkalte nye næringer som oppleves mange steder langs kysten av Nord-Norge. Mer spesifikt setter hun fokus på overgangen fra fiskeri til reiselivsnæring. 


Doktorgradstipendiater

 • Ragnvald Storvoll

  Ragnvald Storvoll forsker på stedsuavhengig arbeid. Teknologi åpner nye muligheter i arbeidslivet. Er stedsuavhengig arbeid en mulig strategi for...

 • Ingvild Storvoll

  Ingvilds doktorgradsprosjekt omhandler kulturnæring. Fokusområdet er kulturelle entreprenører; unge talenter som er tidlig i sin kommersielle...

 • Carina Olufsen

  I Carinas doktorgradsprosjekt (”Fra fiskeri til fisketurisme”) vil stedsendringer gjennom endringer i næringsgrunnlaget stå sentralt. Hun tar...

 • Forskningsaktivitet

  Studiesenteret Finnsnes vil bidra til å styrke forskningsinnsatsen i Midt-Troms. Med støtte fra Sparebank1 Nord-Norge har vi igangsatt et...