Forskningsaktivitet

Studiesenteret Finnsnes vil bidra til å styrke forskningsinnsatsen i Midt-Troms. Med støtte fra Sparebank1 Nord-Norge har vi igangsatt et doktorgradsprosjekt som setter fokus på regionsutvikling. Prosjektet er initiert av professorene Jens-Ivar Nergård, Svein Jentoft og Kjell Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø.

Prosjektet har ei styringsgruppe bestående av Margrethe Hagerupsen (leder), Arnfinn Andersen og Jens-Ivar Nergård.

Ingebrigt Jenssen er praktisk koordinator for prosjektet.

For å styrke det videre forskningsarbeidet i regionen har Studiesenteret Finnsnes tilsatt Jens-Ivar Nergård i 20% bistilling som forskningsleder fra oktober 2013.  


Doktorgradstipendiater

 • Ragnvald Storvoll

  Ragnvald Storvoll forsker på stedsuavhengig arbeid. Teknologi åpner nye muligheter i arbeidslivet. Er stedsuavhengig arbeid en mulig strategi for...

 • Ingvild Storvoll

  Ingvilds doktorgradsprosjekt omhandler kulturnæring. Fokusområdet er kulturelle entreprenører; unge talenter som er tidlig i sin kommersielle...

 • Carina Olufsen

  I Carinas doktorgradsprosjekt (”Fra fiskeri til fisketurisme”) vil stedsendringer gjennom endringer i næringsgrunnlaget stå sentralt. Hun tar...

 • Forskningsaktivitet

  Studiesenteret Finnsnes vil bidra til å styrke forskningsinnsatsen i Midt-Troms. Med støtte fra Sparebank1 Nord-Norge har vi igangsatt et...