Studentvelferd

Fasiliteter på studiestedet:

  • Studiesenteret Finnsnes har lokaler i Kunnskapsparken for felles samlinger og gruppesamlinger.
  • Utenom timeplanfestet tid kan lokalene brukes både på dag- og kveldstid til studieformål.
  • Møterom/ undervisningsrom og grupperom kan leiesut til andre aktører etter avtale.
  • Studentene har tilgang internett og kopimaskin.
  • Studiesenteret legger også til rette for eksamensavvikling, både skriftlig og muntlig (muntlig kan gjennomføres via videokonferanse) også for andre studenter som tar nettstudier eller studerer på andre utdanningssteder i landet.
  • Bibliotek og litteratur – informasjon finner du under bibliotektjenester på vår nettsider.
  • Vi har flere undervisningsrom med topp moderne videokonferanse som også kan leies ut til andre aktører etter bestilling på forhånd.
  • Kafè Okazo er blitt studentenes spisested, som er åpen alle virkedager.